Wij gelovenGetuigenissen

 Wat wij geloven

 • Dat de hele Bijbel is geïnspireerd door God, zonder fouten en het gezag is waarop wij ons geloof, gedrag en leer baseren. (2Tim. 3:15-16)
 • In een Enige, Eeuwige God. Een God die bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Deut. 6:4; Matt. 28:19; 1 Joh.5:7)
 • Dat Jezus Christus de Zoon van God is die naar deze aarde kwam als Redder van de wereld. In Luc. 1:30-31, waar staat dat de Here Jezus Christus, de Zoon van God en geboren uit de maagd Maria als mens hier op aarde is gekomen. Dat Jezus stierf aan het kruis en dat Zijn bloed heeft gevloeid voor onze zonden.
 • Dat redding wordt gevonden door ons geloof te stellen in wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Dat Jezus uit de dood is opgestaan en weer terugkomt.
 • De noodzakelijkheid van bekering en wedergeboorte door de Heilige Geest in het bloed van Christus als vergeving van onze zonde. (Hand. 17:30; Joh. 3:3; 1Joh. 1:7b)
 • In de doop door onderdompeling in water. (Matt. 28:19; Hand. 8:36-38) Dat de waterdoop een symbool is van de reinigende kracht van het bloed van Christus en een getuigenis van ons geloof in de Here Jezus Christus.
 • In de doop met de Heilige Geest, die zichtbaar wordt in de gelovige door Bijbelse tekenen. O.a. door het spreken in (andere) tongen. (Hand. 2:4; 10:44-46; 11:16-18; 19:6)
 • Dat iedere gelovige zich in een groeiende relatie met Jezus bevindt door te gehoorzamen aan Gods Woord, gehoor te geven aan de Heilige Geest en zo te worden naar de gelijkenis van het beeld van Christus.
 • Dit alles door de Heiligmakende kracht van de Heilige Geest, waardoor het voor de gelovige mogelijk wordt om een heilig leven te leiden. (Hand. 12:14; 1Petr. 1:14-16)
 • Dat als kinderen van God, wij overwinnaars zijn en meer dan overwinnaars en dat God vanuit Zijn liefde voor ons wil dat een ieder een overvloedig leven leid. Dat dit is wat Hij ons wil geven. (Rom. 7:37)
 • Dat iedere gelovige is geroepen om het Evangelie van Jezus Christus te vertellen,voor zieken te bidden in Jezus Christus naam, om demonen uit te drijven in Zijnnaam, om diegene die het niet kunnen zien hun werkelijke zicht weer terug te geven, om de verbrokenen te helpen weer op te staan en in vrijheid te laten wandelen. (Luc. 4:18-19; Marc. 16:17-19)
 • In de wederkomst van onze Heer Jezus Christus en de opname van de gelovigen. (Hand. 1:11; 1Thess. 13-16)
 • In de opstanding van de doden, hierbij geldt voor de gelovigen tot eeuwige heerlijkheid en voor de ongelovigen tot het eeuwige oordeel. (Openb. 20:11-15; 21:8)

 

Samenkomst

Iedere zondag om 10:30 uur

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenkomsten: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur.
Voor de kinderen tot en met de basisschool zijn er kinderdiensten.

Volg ons op: