WelkomHotlinks | Contact | ParkerenPhilip en Anna Asamoah | Samson Rajkumar | Huiskringen | Jeugd | Kinderdiensten | Bijbeltekst

 

De kinderen beginnen de dienst altijd in de kerkzaal van de VEGD en gaan na ongeveer een half uur naar hun eigen kinderdienst.

 

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een relatie opbouwen met God en dat die relatie de basis gaat vormen van hun leven. In de aparte kinderdiensten op zondagochtend wordt er gezongen, gebeden met en voor elkaar, er wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbel op een bij deze tijd passende wijze en er is ruimte voor knutselen en spelen.

Er zijn diverse groepen actief, o.a.:

  • De kleintjes.
  • Basisschool t/m groep 7
  • Basisschool groep 8 en brugklas

Voor de verschillende groepen maken wij gebruik van het onderwijsprogramma van de Stichting Doe Maar. In dit programma leren de kinderen op hun niveau en parallel lopend aan de basisschoolklassen de Bijbel en Jezus christus kennen.

Volg ons op: