Het begin

In januari 2007 hebben wij een stap in gehoorzaamheid gezet. Dit na een tijd van zoeken en bidden over de weg, die wij met de Heer in mochten slaan. Dit volgens het principe van Hand.1:13. Nadat dit tot drie keer toe is bevestigd, zijn wij gestart zonder ook maar enige "reclame" te maken. Wel hebben we nadat we gestart waren, dit gedaan volgens Hand.6:6; Hand.13:2,3: Hand.2:42; Efez:4:11-13 en vanuit het principe van “waar twee of drie in Zijn naam bijeenkomen, daar is de Here Jezus aanwezig.” (Matt. 18:20)

Groei

Na vier jaar als huisgemeente te hebben gefunctioneerd, hebben we de stap gezet om de samenkomsten niet meer thuis te houden. Dit omdat het huis te klein werd dan wel de groep te groot. Na eerst enkele jaren in verschillende gebouwen de samenkomsten te hebben gehouden, maken we nu gebruik van het gebouw aan de Mercuriusstraat te Doetinchem.

Daarbij bouwen wij samen aan een gemeente volgens het principe van Hand.2:46. Een gemeente waar mensen gezamenlijk bij elkaar komen en waarbinnen ook kleinere (huis)groepen functioneren. Met als doel om mensen tot actief  discipelschap te laten groeien. Hiervoor vinden wij het heel belangrijk dat naast het lokale leiderschap van oudsten, etc. ook apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, vanuit Efez.4:11 beschikbaar zijn om de gemeente te dienen.

Activiteiten/ wat gebeurt er allemaal

We zijn begonnen met alleen de samenkomsten op zondagmorgen. Om de geestelijke groei van een ieder te bevorderen, zijn daar later wekelijkse huisgroepen, Bijbelstudies, bidstonden, bidden en vasten weekenden, etc. bijgekomen.

Hieronder een overzicht van een aantal van de activiteiten in de gemeente:

  • Iedere zondagmorgen is er een samenkomst.
  • Op zondagmorgen is er voor de kinderen t/m de basisschool hun eigen samen zijn, en deze is verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Ouders met kinderen op de basisschool helpen bij het kinderwerk.
  • Iedere dinsdag- en woensdagavond komen er huisgroepen bij elkaar. Om samen met de Bijbel bezig te zijn, sociale contacten te bouwen en te onderhouden, etc.
  • Iedere twee weken is er op vrijdagavond een jeugdavond. Deze is bedoelt voor jeugd van 12 t/m 21 jaar. 
  • Iedere vrijdagavond is er een gemeente bidstond.
  • Zes maal per jaar wordt er een nacht van gebed gehouden.
  • Twee maal per jaar houden we een drie daags bidden en vasten met de gemeente.
  • Ook organiseren we gezamenlijke bbq's, oud en nieuw/ nieuwjaarsbijeenkomsten, etc.
  • Iedere deelnemer maakt deel uit van een weekgroep. Er zijn meerdere weekgroepen en deze houden zich vooral bezig met facilitaire activiteiten.

 

 

Volg ons op: