datum    spreker
27 januari   Harry Sieben
03 februari   Gunther Seifert
10 februari   Pieter Luiten
17 februari   Harry Sieben
23 februari   Sandra Vet Assareh
03 maart   Wouter Weistra
10 maart    Zang/ gebed en ihi-dienst
17 maart   Harry Sieben
24 maart   Kitty Sieben
31 maart   Cees Florusse


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: