Harry Sieben

 datum    spreker aanvang
17 november   Zang en gebedsdienst en ihi 10.30 uur
24 november   Florence Schopman Sesay 10.30 uur
01 december   Samson Rajkumar 10.30 uur
08 december   Wouter Weistra 10.30 uur
15 december   Melissa Bulten 10.30 uur
22 december   Cees Florusse 10.30 uur
24 december   Kerstsamenkomst 20.00 uur
29 december   Harry Sieben 10.30 uur


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: