datum   spreker aanvang
17 oktober   Cees Florusse 10.30 uur
24 oktober   Kitty Sieben 10.30 uur
31 oktober   Harry Sieben 10.30 uur
07 november   Reinier van der Burg 10.30 uur
14 november   IHI- dienst 10.30 uur
21 november   Harry Sieben 10.30 uur
28 november   Harry Sieben 10.30 uur
05 december   Samson Rajkumar 10.30 uur
12 december   Cees Florusse 10.30 uur
19 december   …….………... 10.30 uur
26 december   Harry Sieben 10.30 uur

 

 


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: