datum    spreker
24 maart   Kitty Sieben
31 maart   Cees Florusse
07 april   Harry Sieben
14 april    ………...
21 april    ………...
28 april   Florence Schopman Sesay
05 mei    Zang/gebed en ihi-dienst
12 mei   Harry Sieben
19 mei   Harry Sieben
26 mei   Melissa Bulten
02 juni   Sandra Assareh Vet


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: