datum    spreker
29-04-2018   Zang/gebeds- en Ihi- dienst
06-05-2018   Harry Sieben
13-05-2018   Pieter Luiten
20-05-2018   Mijndert Zeeders
27-05-2018   Cees Florusse
03-06-2018   Zang/gebeds- en Ihi- dienst
10-06-2018   Wouter Weistra
17-06-2018   Pieter Luiten
24-06-2018   Piet Droog


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: