datum   spreker aanvang
29 mei   IHI samenkomst 10.30 uur
05 juni   Pieter Luiten 10.30 uur
12 juni   Jaap Dieleman 10.30 uur
19 juni   Kitty Sieben 10.30 uur
26 juni   …….…….. 10.30 uur
03 juli   Harry Sieben  10.30 uur
10 juli   …….……..  10.30 uur
17 juli   IHI samenkomst  10.30 uur
24 juli   Harry Sieben  10.30 uur
31 juli   …….……...  10.30 uur

 

 


*) IHI-samenkomst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: