datum   spreker aanvang
02-04 dec   Bidden en vasten nvt 
04 december   Harry Sieben 10.30 uur  
11 december    IHI - samenkomst  10.30 uur  
18 december    Kitty Sieben  10.30 uur  
25 december    Melissa Bulten 10.30 uur  
01 januari   Harry Sieben 10.30 uur 
08 januari   Jos Vet 10.30 uur 
15 januari   Harry Sieben 10.30 uur 
22 januari   Reinier van der Burg 10.30 uur 
29 januari   Pieter Luiten 10.30 uur 

 

 


*) IHI-samenkomst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: