datum   spreker aanvang
26 maart   Reinier van der Burg 10.30 uur 
02 april   Kitty Sieben 10.30 uur 
09 april   Pieter Luiten 10.30 uur 
16 april   IHI samenkomst 10.30 uur 
23 april   Harry Sieben 10.30 uur 
30 april   Harry Sieben 10.30 uur 
       

 

 


*) IHI-samenkomst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: