datum   spreker aanvang
19 mei   Harry Sieben 10.30 uur
26 mei   IHI- samenkomst 10.30 uur
02 juni   Jos Vet 10.30 uur 
09 juni   Reinier van der Burg 10.30 uur
16 juni   Pieter Luiten 10.30 uur
23 juni   Harry Sieben 10.30 uur
30 juni   Harry Sieben 10.30 uur
05 juli   Gunther en Barbara Seifert 19.30 uur
07 juli   Gunther en Barbara Seifert 10.30 uur
14 juli   Harry Sieben 10.30 uur
21 juli   Pieter Luiten 10.30 uur
28 juli   Harry Sieben 10.30 uur

 

 

 

 


*) IHI-samenkomst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: