WelkomHotlinks | Contact | ParkerenPhilip en Anna Asamoah | Samson Rajkumar | Huiskringen | Jeugd | Kinderdiensten | Bijbeltekst

 

Samson Rajkumar begon zijn bediening in augustus 1986. Hij startte het zendingswerk in de Indiase dorpen en steden. Hij predikte en veel mensen werden gered en genezen. Vervolgens stichtte hij meer dan 100 gemeenten in India en andere delen van de wereld. Hij traint regelmatig voorgangers en leiders. 

Inmiddels zijn er zeven kinderenhuizen opgericht, waar op dit moment 400 kinderen liefdevol worden opgevangen. Ook diaconaal draagt zijn organisatie het nodige bij. Met tankauto’s wordt schoon water in afgelegen dorpen en sloppenwijken gebracht. In veel dorpen zijn inmiddels putten geboord. Arme straatkinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd. Met mobiele gezondheidszorg helpt de organisatie patiënten in afgelegen dorpen. Sinds enkele jaren is er ook de missie in actie Medical Rapha Children Hospital. 

Samson verkondigt het evangelie met passie en toewijding.

 

Meer informatie?

 

Volg ons op: