GiftenPeriodieke giften

Uw gift en de belastingdienst

Wij danken u voor uw verbondenheid en vertrouwen in het werk dat vanuit de Volle Evangeliegemeente Doetinchem wordt gedaan voor het Evangelie van Jezus Christus.

De Volle Evangeliegemeente is een kerkgenootschap die voor financiële ondersteuning volledig is aangewezen op giften van deelnemers aan de gemeente en van vrienden en gelijkgestemden.

Uw liefde en getrouwheid voor het werk van de Heer en uw financiële ondersteuning zijn voor ons een grote bemoediging. De Volle Evangeliegemeente Doetinchem is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn alle giften binnen de fiscale regels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Volle Evangeliegemeente Doetinchem, zoals ook wettelijk voorgeschreven. Dit is te zien op de site van de belastingdienst.

Mogelijkheden

 • Gewone gift
  Bij gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum aan wat aftrekbaar is. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen en het maximum aan aftrekbare giften is 10% van uw drempelinkomen.
 • Periodieke gift
  Een periodieke gift kan aantrekkelijker zijn, omdat deze volledig aftrekbaar is. Op de pagina 'periodieke giften' leggen wij u uit hoe dat werkt.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL10 INGB 0005 8316 74 t.n.v.  Volle Evangeliegemeente Doetinchem.

Algemeen

RSIN-Fiscaal nummer: 850787725
Instelling: Volle Evangeliegemeente Doetinchem
Vestigingsplaats: Doetinchem
KVK: 53191986
Website: www.vegd.nl

Bankrekening ING: NL10 INGB 0005 8316 74 t.n.v. Volle Evangeliegemeente Doetinchem

Contactgegevens

Volle Evangeliegemeente Doetinchem
Mercuriusstraat 48
7006 RL Doetinchem

Via e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via telefoon

06-29752012

Verslag activiteiten

De oudsten hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk deelnemers aan de gemeente in te schakelen bij het plaatselijk werk. De activiteiten van onze gemeente kunt u vinden op deze website.

Doelstelling, beleidsplan

 1. De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
 2. De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
  • Het houden van samenkomsten
  • Prediking van het evangelie
  • Jeugd- en kinderwerk
  • Het houden van bijbelstudiekringen
  • Het houden van gebedskringen
  • Het geven van godsdienstonderwijs
  • Het verlenen van pastorale zorg
  • Alle andere wettige en passende middelen

Beloningsbeleid

Deelnemers aan de gemeente (inclusief de leiding van de gemeente) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen van de deelnemers, erfstellingen, legaten, giften en overige baten.

Financiële verantwoording 2022-2023

    

 

 

De voordelen voor een ANBI:

 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

Volg ons op: