Afdrukken

 

datum   spreker aanvang
26 september   Melissa Bulten 10.30 uur
03 oktober   Cees Florusse 10.30 uur
10 oktober   Pieter Luiten 10.30 uur
17 oktober   Harry Sieben 10.30 uur
24 oktober   Kitty Sieben 10.30 uur
31 oktober   Harry Sieben 10.30 uur

 

 


*) IHI-dienst = Ieder Heeft Iets-dienst: In 1 Corinthiërs 14:26 lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.” (Het Boek).

In deze dienst is er dus ruimte voor een ieder om iets te delen met elkaar, iets te doen waardoor we elkaar opbouwen en de Here groot maken.

Wij komen samen op het adres: Mercuriusstraat 48, 7006 RL Doetinchem, aanvang 10:30 uur. 

Volg ons op: