Inzegenen nieuwe oudsten binnen de VEGD

Op zondag 05 december 2021 hebben we tijdens de samenkomst de nieuwe oudsten ingezegend. Het is altijd mooi om te zien hoe mensen mogen groeien en hun talenten en gaven kunnen gaan inzetten voor Gods koninkrijk en Zijn gemeente. De inzegening heeft voor de oudsten een extra tintje gekregen omdat de apostels Samson Rajkumar en Thompson Ademola aanwezig waren om hen mede in te zegenen en vrij te zetten voor hun nieuwe taak binnen de gemeente.

Hieronder een kleine impressie van de inzegening.